Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Arda İnceoğlu

Arda İnceoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1989 yılında birincilikle mezun olduktan sonra Charles Correa’nın Mumbai ofisinde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile North Carolina State University College of Design’da tamamlarken AIA okul madalyasını kazandı. 1992 – 2013 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde; 2001-2002 ve 2013-2014 arasında NCSU’da öğretim üyesi olarak mimari tasarım stüdyoları ve mimarlık kuramı dersleri verdi. 2014’den beri kurucu Dekan olarak MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden görev yapmaktadır. Mimarlık eğitimi ve araştırmalarının yanında mimarlık meslek pratiğini de sürdürdü. Uygulanmış projeleri arasında Pamukkale Tenis Kulübü (Deniz Aslan ile); Müşkülüm Çiftliği (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile); İTÜ Beylerbeyi İlköğretim ilkokulu (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile) sayılabilir. Ödül aldığı çok sayıdaki mimari ve kentsel tasarım yarışması arasında 2012 yılındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı için yapılan uluslararası yarışmadaki 2. Ödül ve Balıkesir Çamlık Kentsel Tasarım Yarışmasındaki 1. Ödül  sayılabilir. 2002 yılında İpek Yürekli, Deniz Aslan, Cem Altun ve Sevim Aslan ile birlikte tasarladıkları ABS Genel Müdürlük projesi ile Ulusal Mimarlık Ödülünü kazanmıştır.

Prof. Dr. Oya Pakdil

Lisans ve Y. Lisans derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) 1975 yılında aldı. Doktora derecesini Oxford Brookes Üniversitesi’nden  1983 yılında aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başladı. 1985 yılında Y. Doçent, 1991 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör oldu. 1991-2008  yıllarında, YTÜ  Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalı’nda çalıştı. Sürdürülebilirlik, yaşlı ve engelliler için tasarım, konut, mimarlık eğitimi, üzerine araştırma ve yazıları bulunmaktadır. “Assos’un yeni yerleşmesine örnek bir tasarım rehberi” üretmek için 1991-94 yılları arasına Leeds University ortaklığı ve British Council’ın desteklediği bir araştırma projesinde görev yapmıştır. Ayrıca bir çok proje tasarlamış ve uygulamalarda teknik uygulama sorumluluğu (TUS) almıştır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Serdar Köknar

1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013’te İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’ndan “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımlarının Eleştirel Teori İle Bir Okuması” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2014-2015 Eğitim yılından bu yana MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2016 Eğitim yılı boyunca BAU International Berlin, University of Applied Sciences’da konuk araştırmacı oldu. Aynı zamanda, kurucularından olduğu anonim.istanbul’da profesyonel tasarım çalışmalarını sürdürmekte; tasarım çalışmalarında katılımcı tasarım yöntem araştırmaları da yapmaktadır. Araştırmaları kamusal alan, kent müşterekleri, tasarımda katılımcılık, permakültür, kentsel tarım, peyzaj tasarımı ile mimari üretim ilişkilerine ve farklı ölçeklerdeki tasarım arakesitleri üzerine odaklanmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zeynep Aydemir
(Program Koordinatörü)


2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden, 2011 yılında Mimari Tasarım Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak ders verdi. 2014-2016 yılları arasında TUBITAK desteği ile Gent ve Brüksel’de KU Leuven Mimarlık Fakültesi’nde ziyaretçi doktora araştırmacısı olarak bulundu. 2015 yılında KU Leuven Uluslararası Mimarlık Yüksek Lisans programında(Brüksel) stüdyo yürütücüsü olarak ders verdi. 2017 yılında KU Leuven ve İTÜ Mimari Tasarım arasında ortak yürütülen ‘Experiments, Practices and Positions in Architectural Design Studios’ başlıklı çalışmasıyla doktor ünvanını aldı.
Şubat 2017’den beri MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ders vermekte; araştırma ve eğitim konuları mimari tasarımda yeni pedagojiler ve yeni üretim teknikleri, yaratıcı kümelenmeler, tasarla-yap stüdyoları, aşağıdan-yukarıya yaklaşımlar, birlikte tasarlama, keşif ve deneyi içermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Özdemir 

Mars’ta ev yapmak?
Dr.Özdemir mimarlık eğitimi alırken binalardan çok uçaklara, gemilere ve makinalara ilgi duydu. Doktora eğitimi için gittiği Viyana’da uzay yapıları üzerinde çalıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için yapılan Mars yapıları projesinde yer aldı. Şimdi öğretim üyesi ve yeni mimarlar yetiştiriyor.

 

Dr. Öğr. Üyesi Tomris Akın

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Profesyonel mimarlık üretiminin yanında mimarlık yayınlarında eleştiri ve söyleşiler ile yer aldı.  2010 yılından itibaren mimarlık eğitimine ve araştırmalarına yoğunlaştı. 2016 yılında İTÜ Mimari Tasarım programından doktora derecesini aldı. Güncel mimarlık pratikleri ve eleştirisi, mimarlık strüktürel kurgu ilişkisi merkezde olmak üzere disiplinler arası tasarım pratiği ve mimari tasarım stüdyosu araştırma alanlarından bazılarıdır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Aren Emre Kurtgözü

Sokakta oynayarak büyüyen son çocuk kuşağının üyelerinden birisi olarak Ankara’da doğdu. ‘Görsel’ onu büyüledi ve ODTÜ’de Endüstriyel Tasarım okuyarak tasarım evine olan yolculuğa başladı. Disipliner sınırları aşmaya duyduğu merak yüzünden, tasarım ve cismaniliğin bilumum veçhesi ile tanışıklık kurdu. Bunlar arasında medya sanatları, görsel iletişim tasarımı, maddi kültür ve iç mimarlık ilk akla gelenlerdir. Beşeriyetin imal edip bir zamanlar severek kullandığı eski eşyayı toplamayı sever. İnsan arzusunun beyhudeliğine ve bunun tecessüm etmiş hallerine hayrandır. Bilkent Üniversitesi’nde Görsel ve Kültürel Çalışmalar dalında yaptığı doktora çalışması akademik manada daha sonra başına gelen hemen herşeyin müsebbibi sayılır. Tasarımın güç ve hakikat iddialarına Nietzsche ve Foucault cephesinden tarihsel bir gözle baktığı bu çalışma aslında belki de henüz bitmemiştir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin

Ahmet Sezgin lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden aldı. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimine kadar mimari büro ve şantiye deneyimine sahip oldu. Mimar olarak çalışmaya başlamasından beri ÇEKÜL Vakfı’nın projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Mimar Sinan dönemi mimarlığın üzerinde akademik araştırmalar ve bunların popüler yayınlara dönüştürülmesi için ÇEKÜL Vakfı’nın Sinan’a Saygı Projesi’nin yürütücülüğünü üstlendi. Yüksek Lisans derecesini Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde (BTU Cottbus) Dünya Mirası Programı’nda 2006 yılında tamamladı. Doktora derecesini Manchester Üniversitesi Sanat Tarih ve Görsel Çalışmalar (Art History and Visual Studies) bölümünden 2012 yılında aldı. Doktora araştırma konusunu oluşturan mimarlık tarihi, coğrafya ve siyasi tarih arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalara devam etmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevince Bayrak

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 2014’te aynı üniversitede doktora çalışmasını tamamladı. 2010 güz yarıyılını doktora tezi araştırması için Westminster Üniversitesi’nde geçirdi. İTÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Artuklu Üniversitesi’nde diploma jürilerinde bulundu ve çeşitli ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. İstanbul ve Şili’de mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra 2007’de Oral Göktaş’la beraber SO? Mimarlık ve Fikriyat’ı kurdular. 2009’da London School of Economics ve Arkitera tarafından düzenlenen Urban Age konferansı kapsamındaki araştırma projesinde yer aldılar. Ulusal yarışmalarda ödül alan projelerinin yanı sıra, İstanbul Modern – MoMA PS1 işbirliği ile gerçekleştirilen Yeni Mimarlık Programı’nda Göğe Bakma Durağı isimli projeleri birinci seçildi, uygulandı ve Architekturführer Istanbul adlı kitapta yayınlandı. Bu proje MoMA ve MAXXI’de sergilendi. 2015 yılında, Londra’da İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nin Turkishceramics ile açtığı uluslararası davetli yarışmayı kazandılar, ve projeleri Beklenmedik Tepe, İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nde uygulandı. Bu proje, Wallpaper, Dezeen, Huffington Post gibi mecralarda ve Public Art Now isimli kitapta yayınlandı. Roma’daki modern sanat müzesi MAXXI için yapmış oldukları Kayıp Bariyer adlı eser 2016 yılında MAXXI’nin kalıcı koleksiyonuna katıldı. Son yerleştirmeleri Ortaköy Meydanı’ndaki Havai Bahçe; Sotheby’s, Wallpaper ve Architectural Digest gibi yayın ve kurumların en iyi yerleştirmeler listesine girdi. Aralarında Londra, Roma, Floransa, Cenova, Bordeaux’nun da bulunduğu şehirlerde, akademik ve mesleki etkinliklerde davetli konuşmacı olarak kamusal alan, mimarlık ve kentleşme üzerine sunumlar yaptı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyor.

 

Dr. Öğr. Üyesi​ Ozan Avcı

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında 3.lük derecesiyle mezun olduktan sonra aynı okulda Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Erasmus öğrencisi olarak Almanya’daki Brandenburgh Teknik Üniversitesi’nde (BTU-Cottbus) tez çalışmalarına devam etmiş ve 2008 yılında yüksek lisansını tamamlayıp İ.T.Ü. Mimari Tasarım Doktora Programına başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pennsilvanya Üniversitesi (U-Penn) Tasarım Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmış ve kuramsal dersler vermiştir. Çeşitli yarışmalarda öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödülleri vardır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda atölye çalışması organize etmiş, birçok atölyeye de yürütücü olarak davet edilmiştir. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. 2009 yılında Ahu Sökmenoğlu ile birlikte İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi iç mimari proje tasarımını yapmıştır ve bu proje 2010 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 2016 yılında Beşiktaş Bahçe ve Çiçek Festivali kapsamında Beşiktaş’taki Dünya Barış Parkı’nda Birge Yıldırım Okta ile birlikte Kuşluk isimli projeyi tasarlamış ve bu proje aynı yıl uygulanarak kullanıma açılmış ve Türkiye Mimarlık Yıllığı 2016’ya girmiştir. 2017 yılından itibaren MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları zaman-mekan-beden ilişkileri, bedensel deneyim, temsil kuramları ve yöntemleri, temsil-duyumsama ilişkisi ve moda tasarımı-mimarlık etkileşimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi​ Avşar Karababa

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU), Mimarlık bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2009 yılında tamamladığı İTU Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı sırasında Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde altı ay Erasmus öğrencisi olarak okudu. Küreselleşme çerçevesinde kentsel kimlik konusunda odaklanan doktora tezi ile İTÜ’den Mimari Tasarım doktora derecesini aldı. Mimarlık ve kentsel tasarımda somutlaşan kültür ve güç ilişkilerini içeren fenomonolojik araştırmalarda çalıştı. Aynı zamanda içlerinde Teğet Mimarlık da olan çeşitli mimarlık ofislerde çalışarak, ulusal ve uluslararası workshoplara ve mimari proje yarışmalarına katılarak mimarlık pratiğini sürdürdü. 2017’den beri Mef Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Güncel araştırma ilgisi mimari tasarımda teori ve pratik ilişkisi, ilişkisel teori, beden-mekan-zaman ilişkileri ve mimarlıkta ilişkisel deneyim ile disiplinler ötesi çalışmaları içermektedir. 


Programlar kapsamında yer alan dersler, üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ve ilgili sektörün öncü profesyonellerinin katılımları ile yürütülecektir.
 
 
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x